Skadad fiber längs vägen

Vid kantklippning av vägen i juli skadades fiberförläggningen på flera ställen. Detta  på grund av att den inte är förlagd på det djup som föreskrivits enligt branschstandarden ”Robust Fiber”, som nätägaren IP-Only säger sig följa. Vi har nu anmält detta till IP-Onlys mark- och byggavdelning. Vi har ännu inte haft några driftavbrott, men fiberdukten ligger blottad på flera ställen och kan skadas ytterligare om inte IP-Only åtgärdar detta snarast.

  

 

Risplatsen vid Norra Havsängen

Vi har kommit överens med markägaren Rolf Schilllén att det nu åter är fritt fram att lägga ris vid infarten till Norra Havsängen.  Som vanligt gäller att endast grenar, toppar och stammar får läggas upp. Lägg inte korta vedbitar på risplatsen. Dessa riskerar att fastna i inmatningen på flisaggregatet.  Lite längd på bitarna är att föredra. Det är heller inte tillåtet att lägga stubbar, rötter,  trädgårdsavfall eller sten på platsen, eftersom detta skadar huggknivarna i flisaggregatet.

Hyvling

Vägen är nu  hyvlad, efter att det äntligen kom lite regn i början av juni.

Tjällossning

Vi har haft en ojämn tjällossning nu på vårvintern och vägen börjar bitvis bli lite gropig och spårig.  Den nederbördsfattiga våren har medfört att vägen inte har gått att hyvla.

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 hölls i hamnen Norra Havsängen söndagen den 4 juli.  Protokollet har distribuerats till andelshavarna genom e-post. Underskrivet och justerat protokoll i original finns hos ordföranden.

Ny e-postadress

Samfälligheten har bytt e-postadress till info@havsangsvagen.se