Årsmöte 2023

Söndagen 2 juli, kl. 10:00, i hamnen Norra Havsängen.

Det dammar

Det dammar rejält längs vägen. Orsaken är att det är generell brist på vägsalt, bl.a. på grund av kriget i Ukraina. Osäkert när leveranser kan komma igång igen. Kör försiktigt och tänk på att det finns både gående, cyklister och ridande längs vägen så här års.

 

Tjällossning

Vi har haft en ojämn tjällossning nu på vårvintern och vägen har periodvis varit spårig och gropig. Vår vägentreprenör Stefan Olsson har dock skrapat det värsta med hjälp av lastmaskinen nu. Hyvling kommer att ske när tjälen gått ur helt och vägen torkat upp lite mer.

Skadad fiber längs vägen

Vid kantklippning av vägen i juli skadades fiberförläggningen på flera ställen. Detta  på grund av att den inte är förlagd på det djup som föreskrivits enligt branschstandarden ”Robust Fiber”, som nätägaren IP-Only säger sig följa. Vi har nu anmält detta till IP-Onlys mark- och byggavdelning. Vi har ännu inte haft några driftavbrott, men fiberdukten ligger blottad på flera ställen och kan skadas ytterligare om inte IP-Only åtgärdar detta snarast.

  

 

Risplatsen vid Norra Havsängen

Vi har kommit överens med markägaren Rolf Schilllén att det nu åter är fritt fram att lägga ris vid infarten till Norra Havsängen.  Som vanligt gäller att endast grenar, toppar och stammar får läggas upp. Lägg inte korta vedbitar på risplatsen. Dessa riskerar att fastna i inmatningen på flisaggregatet.  Lite längd på bitarna är att föredra. Det är heller inte tillåtet att lägga stubbar, rötter,  trädgårdsavfall eller sten på platsen, eftersom detta skadar huggknivarna i flisaggregatet.

 

Ny e-postadress

Samfälligheten har bytt e-postadress till info@havsangsvagen.se