Nedan  finns länk till den anläggningsförrättning för Havsängsvägen från 1972 som fortfarande gäller.

förrättning havsängsvägen