Styrelsemöten

Styrelsen ställde in det planerade mötet i april, p.g.a. COVID-19. Under rådande förhållanden sköter vi arbetet via mail. Om ni vill att vi ska ta upp någon särskild fråga, så går det bra att maila till info@havsangsvagen.se

 

Årsmöte 2020

Preliminärt datum för nästa årsmöte är söndagen 5  juli 2020, 10.00, i hamnen Norra Havsängen. Utvecklingen av COVID-19 får avgöra hur vi hanterar detta. Styrelsen återkommer med info i god tid.